Wold & Waard

Wold & Waard, een nuchtere kijk op wonen

Een nuchtere woningcorporatie in de provincie Groningen. Ze richten zich daarbij met name op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat ze niet alleen om het huis. Wold & Waard levert ook een bijdrage aan de woonomgeving en de leefbaarheid. Een actief, betrokken en solide woningcorporatie. Studio de Ronners heeft de volgende middelen ontworpen voor Wold & Waard: huisstijl met het logo(woordbeeld), correspondentieset, brochures, huurdersmap, signing en gevelbelettering.

Check out more work