De Grote Verbouwing

Een toolbox als identiteit

“Veel kleine initiatieven vormen samen het grootste transformatieproject van onze tijd”. Onder dit motto faciliteert Architecture Workroom Brussels ‘De Grote Verbouwing 2020–2030’, een leeromgeving, incubator en publieksprogramma. Ondernemende burgers, overheden, bedrijven, financiers, wetenschappers en organisaties timmeren mee aan concrete doorbraken en realisaties. Met de inzet van ontwerp en verbeeldingskracht vormen ze coalities en formuleren ze strategische werven die tussen nu en 2030 gerealiseerd kunnen worden. De Grote Verbouwing gaat op zoek naar middelen om het komende decennium tot actie over te gaan. Tien jaar lang zullen ze kennis opbouwen in een online-kennisbibliotheek, lerend van relevante praktijken. Aan de hand van gesprekken en werksessies werden er contouren geschetst van Toekomstplekken.

Een identiteit in beweging
Voor de identiteit van De Grote Verbouwing ontwikkelde onze  studio een ontwerpsysteem dat verder bouwt op het idee‘The Act of Building’.  Aan de hand van een oneindig aanvulbare beeldtaal worden diverse elementen gestapeld en gecombineerd. Het eenvoudige maar krachtige principe van het stapelen maakt complexe vraagstukken, diverse samenwerkingen en nieuwe perspectieven visueel behapbaar voor een breed publiek.

De identiteit omsluit een toolbox met verschillende componenten om eindeloos mee aan de slag te gaan. Naast duidelijke grafische bouwstenen zoals een meertalig logo, typografie en een duidelijke signaalkleur omsluit het een rijke en diverse beeldtaal met een eigen bibliotheek aan fotografische ‘stockimages’, signalerende werf iconografie en een ruim archief van bronmateriaal van partners en initiatieven.

Het DIY (Do-It-Yourself) karakter van de identiteit roept op tot actie en biedt ruimte voor participatie, inclusie en diversiteit. Het ontwerp geeft De Grote Verbouwing handvaten om zijn manifest de komende 10 jaar verder uit te bouwen, hun doelstellingen actief uit te dragen en diverse actoren samen te brengen, zowel visueel als in de praktijk.

De Grote Verbouwing 2020–2030 is een initiatief van Architecture Workroom Brussels met de steun van de Vlaamse Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Nederlandse Rijksoverheid en de New European Bauhaus.