TENT 2016

Een hedendaags speelveld voor TENT Rotterdam

TENT, een van de meest voorname platforms voor hedendaagse kunst in Rotterdam, wilde zijn tentoonstellingsprogramma uitbreiden en meer gaan inzetten op online communicatie, bijvoorbeeld door het gebruik van Mailchimp. Na het enthousiast ontvangen ontwerp dat we eerder voor ze maakten, schakelden ze onze studio opnieuw in voor het ontwikkelen van een nieuwe communicatie stijl. Hiermee diende TENT helder te kunnen communiceren over meerdere tentoonstellingen die tegelijkertijd plaatsvinden.

Omdat solo-, duo- en groepstentoonstellingen tegelijk plaatsvinden en als het ware vechten om de aandacht van de bezoeker, hebben wij de tentoonstellingen in de communicatie ingedeeld in time slots. Iedere slot is een modulair blok, geïnspireerd op de grafische lijnen van een sportveld, zoals een tennisbaan of basketbalveld. We gaven de uitnodigingen de uitstraling van een toegangsticket voor de ‘wedstrijd’. Nu kon TENT efficiënt over meerdere tentoonstellingen tegelijk communiceren, zowel digitaal als in print. Een hole-in-one voor TENT!

Het minimale lijnen- en kleurenspel keert terug in de gehele vormgeving van iedere tentoonstelling. De entreewand van de tentoonstelling, de ramen, de zaalteksten, titelbordjes en de teaser hebben dezelfde vormgeving als de online communicatie-uitingen.